transparent800

Certifikovaná kvalita

 

Produkty spoločnosti Imperial VITAMINS pochádzajú z prírodných zdrojov, ktoré nepoškodzujú zdravie a ani životné prostredie.

 

Všetky zložky produktov sú na čisto prírodnej báze, pochádzajú z prírody, a to hlavne z liečivých rastlín, minerálov a iných prírodných materiálov. Výroba výživových doplnkov a kozmetiky vždy prebieha v zhode s najprísnejšími legislatívnymi požiadavkami. Všetky produkty spoločnosti Imperial VITAMINS sú viacnásobne kontrolované a ich umiestnenie na trh je vždy schválené Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZSR).

Výživové doplnky a kozmetika spoločnosti Imperial VITAMINS sú vyrábané v súlade s veľmi prísnymi pravidlami GMP ( Správna výrobná prax). GMP je súbor veľmi prísnych a striktných požiadaviek na výrobu liečiv a výživových doplnkov, ktoré boli vytvorené a určené na zabezpečenie a udržanie dlhodobo vysokej kvality a bezpečnosti produktov, ktoré sa dostávajú ku koncovému zákazníkovi.

Tu je pár príkladov požiadaviek, ktoré sú súčasťou pravidiel GMP:

 

Dodávateľ každej zložky je overovaný, pravidelne navštevovaný a kontrolovaný za účelom zabezpečenia súladu s požiadavkami GMP, dodržiavania spravodlivých pracovných podmienok a zodpovednosti za životné prostredie.

 

Každá zložka produktu, ktorá je určená na spracovanie do výživového doplnku je držaná v karanténe, až pokým nie je identifikovaná a otestovaná na prítomnosť kontaminácie. Taktiež musí byť otestovaná jej čistota. Až po vykonaní týchto testov je zložka uvoľnená na ďalšie spracovanie.
Ďalej je každá zložka testovaná na zmeny v zložení deklarovanom overeným dodávateľom. Toto je hlavne dôležité pre udržanie požadovanej rozpustnosti a taktiež chuti výrobku.

 

Každá dávka musí mať osobitne identifikované číslo každej zložky či časti obalu: plastová fľaša, uzáver, fólia, konkrétna zložka. Identifikačné čísla sú zaznamenávané pre prípad ďalšej potreby. V krajnom prípade stiahnutia dávky vieme okamžite identifikovať príčinu.

 

Po zmiešaní a skompletizovaní dávky je táto v karanténe, až dokým nie je hotový produkt otestovaný a overený súlad s presne požadovaným zložením konkrétneho produktu.

 

Pred procesom plnenia sa overuje nastavenie a kalibrovanie všetkých strojov. Tiež sa overuje, či je na balenie pripravený správny materiál (plastové fľaše, štítky, fólia atď.).

 

Aj v priebehu procesu plnenia sú z linky priebežne odoberané vzorky a testované za účelom overenia správneho naplnenia kapsúl.

 

Použitie, údržba, čistenie a kalibrácia každého zariadenia, mixéru, nádoby alebo váhy je podrobne zaznamenávaná pre prípad potreby týchto údajov.

 

GMP však nie je iba o kvalite výroby, ale aj o zodpovednom nakladaní s odpadmi. Všetky postupy pri výrobe a likvidácii odpadov sú kontrolované za účelom ochrany životného prostredia.

 

Toto je len malá časť procesov, ktoré sú vyžadované a nevyhnutné pri výrobe v súlade s prísnymi pravidlami GMP. Naša spoločnosť je však presvedčená, že kvalita produktov a spokojnosť zákazníka sú pre nás tou najväčšou satisfakciou a odmenou za tvrdú a poctivú prácu.

0